Kardiologji

dhj302020

Në moshë të përparuar, hipertensioni shkakton rënie të funksionit konjitiv

Hipertensioni mund të përshpejtojë rënien e performancës konjitive te të rriturit e moshës së mesme dhe të moshuarit, sipas një studimi të botuar në "Hypertension". "Fillimisht, kemi menduar se efektet negative të hipertensionit në funksionin konjitiv do të ishin më kritike në rastet e hipertensionit të nisur në moshë të re, por rezultatet tona tregojnë një rënie të përshpejtuar në mënyrë të ngjashme të performancës konjitive në mënyrë të ngjashme nëse hipertensioni fillon në moshën e mesme, ose në moshë të thyer", shpjegon Sandhi Barreto (Universidade Federal de Minas Gerais në Belo Horizonte, Brazil), autore e punimit.

Studiuesit analizuan rezultatet e një studimi ekzistues që përfshinte informacion mbi presionin e gjakut dhe shëndetin konjitiv të më shumë se 7,000 të rriturve në Brazil, mosha mesatare e të cilëve ishte rreth 59, në fillim të studimit. Pjesëmarrësit u ndoqën për një mesatare prej gati katër vjetësh dhe iu nënshtruan testeve për kujtesën, rrjedhshmërinë verbale dhe funksionin ekzekutiv. Analiza e të dhënave zbuloi se presioni sistolik i gjakut midis 121 dhe 139 mmHg ose presioni diastolik i gjakut midis 81 dhe 89 mmHg, pa përdorimin e barnave antihipertensive, shoqërohej me një rënie të përshpejtuar të performancës konjitive tek individët e moshës së mesme dhe të moshuar. Shpejtësia e rënies konjitive ndodhi pavarësisht nga kohëzgjatja e hipertensionit. Për më tepër, të rriturit me hipertension të pakontrolluar kanë tendencë të përjetojnë rënie dukshëm më të shpejta të kujtesës dhe funksionit të përgjithshëm konjitiv sesa të rriturit që kishin kontrolluar hipertensionin.
"Rezultatet tona nxjerrin në pah rëndësinë e diagnostikimit dhe kontrollit të hipertensionit te pacientët e çdo moshe, për të parandaluar ose ngadalësuar rënien konjitive, si dhe për përfitime të tjera të provuara", vazhdon Barreto. Sipas ekspertëve, gjetjet përforcojnë edhe nevojën për të mbajtur nivele më të ulëta të presionit të gjakut gjatë gjithë jetës, pasi vlerat e presionit të gjakut që konsiderohen si parahipertension janë shoqëruar gjithashtu me rënie konjitive. Megjithëse pjesëmarrësit e studimit ishin ekskluzivisht të rritur brazilianë, autorët besojnë se gjetjet e tyre janë të zbatueshme për popullatat e tjera.


Hypertension 2020. Doi: 10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16080
http://doi.org/10.1161/HYPERTENSIONAHA.120.16080


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>