Diabetologji

gus22018

Tri pyetje që parashikojnë problemet kardiovaskulare te pacientët me diabet të tipit 2

Në bazë të një studimi të publikuar në "Diabetologia", tre pyetje të pyetësorit MNSI (Michigan Neuropathy Screening Instrument) mund të ndërtojnë një instrument të thjeshtë, jo invaziv dhe pak të kushtueshëm që ofron informacione vërtet të nevojshme për parashikimin e rrezikut kardiovaskular në praktikën klinike të pacientëve me diabet të tipit 2.

"Donim të kuptonim nëse pyetësori MNSI, që zakonisht përdoret për të diagnostikuar neuropatinë periferike te diabeti, është në gjendje të ofrojë informacione mbi rrezikun e vdekjes dhe mbi rezultatet kardiovaskulare", thotë Jelena Seferovic (Shkolla Mjekësore e Harvardit në Boston), autore kryesore e studimit.

"Për këtë, kemi analizuar post hoc të dhënat e studimit Aliskiren Trial në diabetin e tipit 2, duke përdorur rezultatet kardiorenale (ALTITUDE)", vazhdon ajo. Kërkuesit i kanë ndarë 8.463 pjesëmarrësit me diabet të tipit 2 dhe sëmundje renale kronike ose sëmundje kardiovaskulare në dy grupe, një grup studimi (3252 vetë) dhe një grup kontrolli (5.211 vetë).

Në grupin e studimit janë identifikuar pyetje specifike që ishin të lidhura në mënyrë të pavarur me një rezultat kardiovaskular të përbërë (vdekje kardiovaskulare, arrest kardiak me reanimacion, infarkt miokardi/iktus jo fatal, rigjenerim për pamjaftueshmëri kardiake) që më tej janë vlerësuar duke u krahasuar me grupin e kontrollit. Pyetjet e lidhura në mënyrë të dukshme me rezultatin kardiovaskular të përbërë ishin tre: I ndien këmbët të rënduara? Ke patur ndonjëherë plagë te këmbët? Të dhembin këmbët kur ecën?

Në grupin e kontrollit, përgjigjja pozitive e një apo më shumë pyetjeve (3.079 vetë; 59,1%) ishte e lidhur me një rrezik më të shtuar për probleme kardiovaskulare të përbëra (HR 1,54 [IC 95% 1,28, 1,85], p < 0,001), hospitalizim për pamjaftueshmëri kardiake (HR 1,74 [IC 95% 1,29, 2,35], njerëz <0,001), infarkt miokardi (HR 1,81 [IC 95% 1,23, 2,69], 0,003 p), iktus (HR 1,75 [IC 95% 1,20, 2,56], p = 0,003) dhe efekte të kundërta kardiovaskulare me tre pikë (MACE) (vdekje kardiovaskulare, infarkt miokardi jo fatal, iktus jo fatal) (HR 1.49 [95% CI 1.20, 1.85], p <0.001) krahasuar me asnjë përgjigje pozitive për të gjitha pyetjet.

Lidhjet ishin më të forta nëse pjesëmarrësit iu përgjigjën pozitivisht të trija pyetjeve (552 vetë, 11%).
Në përfundim, autorët janë të mendimit se këto tri pyetje përfaqësojnë një mjet të thjeshtë, jo invaziv dhe të lirë që potencialisht mund të ofrojë informacione të rëndësishme në praktikën klinike. Nëse validohet edhe te njerëzit me diabet të tipit 2, me një rrezik të ulët kardiovaskular, ato mund të përdoren në praktikën klinike për të parashikuar më mirë ngjarjet kardiovaskulare tek individët me rrezik të lartë.

 

Diabetologia. 2018. doi: 10.1007/s00125-017-4485-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29098323


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>