Diabetologji

tet92018

Nga kurat pediatrike, tek ato për të rritur. Problemi i tranzicionit te diabetikët

Sipas një studimi të botuar në "Diabetic Medicine", në provincën kanadeze të Ontarios, ku shërbimet mjekësore dhe spitalore janë përgjithësisht të kënaqshme, një përqindje e madhe e të rinjve me diabet nuk marrin trajtim të mjaftueshëm gjatë moshës së tranzicionit nga kurat pediatrike, tek ato për të rriturit dhe ky fakt është i lidhur me një rrezik më të lartë për rezultate të mëdha negative në fillim të moshës madhore.

"Kemi dashur të përshkruajmë modele të kujdesit primar dhe të specializuar të diabetit gjatë periudhës së tranzicionit, pastaj nga 17-19 vjeç, deri në moshën e rritur (26 vjeç) dhe të vlerësojmë lidhjen midis modeleve të kujdesit parësor dhe të specializuar për diabet gjatë epokës së tranzicionit, me rrezikun për ngjarje të padëshiruara në fillim të moshës së rritur", shpjegon Rayzel Shulman (Universiteti i Torontos), autore kryesore e punimit.

Hulumtuesit vlerësuan një popullsi prej 2,525 individësh në Ontario të cilët ishin diagnostikuar me diabet para moshës 15-vjeçare dhe që ishin 17 vjeç në nëntor 2006-mars 2011.

Ata janë ndjekur deri në mars 2015 për të vlerësuar kontaktet shëndetësore në periudhën para tranzicionit, gjatë periudhës së tranzicionit dhe në moshën e rritur të hershme. Gjatë studimit ka pasur gjashtë vdekje dhe 446 individë (17.7%) kishin patur të paktën një hospitalizim për ketoacidozë gjatë moshës së hershme. Në total, 1,188 vetë (47.0%) kishin patur një interval më të gjatë se 12 muaj në kujdesin ndaj diabetit dhe 241 (9.5%) nuk iu nënshtruan vizitave të kujdesit parësor gjatë moshës së tranzicionit dhe këto të meta kanë qenë të lidhura me një rrezik në rritje të ketoacidozës ose vdekjes.

"Në kontekstin e një sistemi universal të kujdesit shëndetësor në Ontario, pa barriera financiare për trajtim, shohim se të rinjtë i ndryshojnë shpesh mjekët e kujdesit primar dhe specialistët e diabetit, marrin trajtim jo të përshtatshëm për sëmundjen në fillim të moshës së rritur dhe kanë nivele të larta komplikimesh akute të diabetit. Mungesa e kujdesit parësor gjatë moshës së tranzicionit mund të jetë një shenjë e rezultateve më të këqija në moshën e rritur", shkruajnë autorët. Hulumtuesit përfundojnë duke theksuar nevojën për të gjetur një strategji optimale të integrimit të kujdesit parësor në proceset e tranzicionit të trajtimit.

 

Diabet Med. 2018. doi: 10.1111/dme.13782
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30022524


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>