Diabetologji

nën262020

Covid-19 dhe përgjigjja e antitrupave te pacientët diabetikë

Sipas një studimi të kryer në Spitalin "San Raffaele" në Milano dhe botuar në "Diabetologia", as diabeti dhe as hiperglicemia nuk kufizojnë përgjigjen e antitrupave në pacientët e infektuar me Sars-CoV-2 dhe ky fakt jep shpresa për efikasitetin e mundshëm të një vaksine te pacientët diabetikë. "Ne donim të karakterizonim përgjigjen humorale kundër Sars-CoV-2 në pacientët me diabet. Demonstrimi i aftësisë për të nxitur një përgjigje të përshtatshme të antitrupave në prani të hiperglicemisë është e rëndësishme për të kuptuar mekanizmat që lidhen me rezultatet më të këqija klinike të vërejtura te pacientët me diabet dhe për zhvillimin e vaksinimit në të ardhmen", shpjegojnë autorët, të udhëhequr nga Vito Lampasona.

Duke përdorur një matje shumë specifike dhe të ndjeshme të antitrupave, studiuesit karakterizuan përgjigjen e IgG, IgM dhe IgA kundër shumë antigjeneve Sars-CoV-2 në një grup prej 509 pacientësh me diagnozë të dokumentuar të Covid-19. Ata më pas analizuan rezultatet klinike dhe titrat e antitrupave bazuar në praninë e hiperglicemisë, siç është diabeti i diagnostikuar ose i padiagnostikuar, në kohën e pranimit ose gjatë qëndrimit në spital. Midis pacientëve me Covid-19 të konfirmuar, 139 (27.3%) kishin diabet dhe prej tyre, 90 (17.7%) u diagnostikuan me sëmundjen para pranimit në spital, ndërsa 49 (9.6%) morën një diagnozë të re të sëmundjes gjatë shtrimit në spital.
Diabeti është lidhur me nivele të rritura të bioshenjuesve inflamatorë dhe hiperkoagulopatisë, si dhe me leukocitozë dhe neutrofili dhe është lidhur në mënyrë të pavarur me rrezikun e vdekjes, edhe pas rregullimit sipas moshës, seksit dhe sëmundjeve të tjera bashkëshoqëruese. Ekspertët gjithashtu theksojnë se ata gjetën një lidhje të fortë midis niveleve më të larta të glukozës dhe rrezikut të vdekjes, pavarësisht nga diagnoza e diabetit. Sidoqoftë, përgjigjja humorale kundër Sars-CoV-2 u gjet e pranishme në pacientët me diabet dhe gjithashtu e krahasueshme, sipas kohës dhe titrave të antitrupave, me atë të pacientëve jo-diabetikë, pavarësisht nga nivelet e glukozës. Sipas autorëve, është e rëndësishme të theksohet se pozitiviteti i IgG ndaj fushës së lidhjes së receptorit kunj (Rbd) të Sars-CoV-2 ishte parashikues i shkallës së mbijetesës, si në prani, ashtu edhe në mungesë të diabetit.


Diabetologia 2020. Doi: 10.1007/s00125-020-05284-4
https://doi.org/10.1007/s00125-020-05284-4


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>