Diabetologji

maj112022

Insulina e gjeneratës së re arrin objektivin primar në menaxhimin efektiv të diabetit 1

Subjektet e rritura me diabet tip 1 mund të arrijnë parametrin Time in Range në 12 javë, duke kaluar nga një trajtim me insulinë bazë të gjeneratës së parë, në një trajtim me insulinë bazë të gjeneratës së dytë, d.m.th. insulinë glargine 300 njësi/ml, ose insulinë degludec 100 njësi/mL. Këtë e demonstron studimi me përzgjedhje rastësore dhe i kontrolluar (RCT) InRange i cili mori në konsideratë parametrin Time in Range si endpointin primar.

Studimi InRange u krijua për të krahasuar insulinën glargine 300 njësi/ml dhe insulinën degludec 100 njësi/ml kundrejt parametrit Time in Range (TiR): metrika që vlerëson kontrollin e glukozës në gjak, duke identifikuar përqindjen e kohës që kalon një person me diabet brenda diapazonit të synuar zakonisht, midis 70 dhe 180 mg/dL. InRange (NCT04075513) është studimi i parë klinik i kontrolluar me përzgjedhje rastësore (RCT) që ka krahasuar insulinën glargine 300 njësi/ml me insulinën degludec 100 njësi/ml te njerëzit që jetojnë me diabet të tipit 1, duke përdorur si endpoint primar metrikën Time in Range (TiR).

Studimi InRange përmbushi endpointin primar, d.m.th., të rriturit me diabet të tipit 1 arritën një TiR të ngjashëm 12 javë pas kalimit nga një trajtim i mëparshëm me insulinë në një insulinë të gjeneratës së re si insulina glargine 300 njësi/ml ose insulina degludec 100 njësi/ml. Rezultatet e studimit u prezantuan në Konferencën e 15-të Ndërkombëtare për Teknologjitë e Avancuara dhe Trajtimet e Diabetit (ATTD).

Edhe endpointi dytësor i studimit u arrit. Në fakt, studimi tregoi se pacientët e përfshirë në studim raportuan nivele të ngjashme të ndryshueshmërisë së përgjithshme të glicemisë me të dyja insulinat e gjeneratës së re. Studimi nuk tregoi një TiR më të lartë me insulinën glargine 300 njësi/mL sesa me insulinën degludec 100 njësi/mL. Normat dhe incidencat e hipoglicemisë të rekomanduara nga ADA ishin të krahasueshme me të dyja trajtimet në kategoritë e hipoglicemisë.

Rezultatet e sigurisë dhe tolerueshmërisë ishin gjithashtu të ngjashme me të dyja trajtimet dhe në përputhje me profilet e vendosura të sigurisë në këtë grup pacientësh.

Daniela Bruttomesso, diabetologe, drejtoreshë në Spitalin e Padovës, komentoi: "Rezultatet e këtij studimi të paraqitura në kongresin ATTD janë veçanërisht interesante sepse kanë të bëjnë me insulinat bazë të gjeneratës së re që tani përdoren gjerësisht edhe në Itali dhe sepse marrin në konsideratë një metrikë të tillë si Time in Range e përdorur gjithnjë e më shumë për të vlerësuar cilësinë e kontrollit të glicemisë dhe për rrjedhojë, ndryshimet e nevojshme në terapi për ta optimizuar atë, një sfidë që nuk është gjithmonë lehtësisht e arritshme. Të dish se si ta arrish këtë rezultat në një kohë relativisht të shkurtër prej 12 javësh është veçanërisht inkurajuese".

Koha në interval (TiR) dhe ndryshueshmëria e glukozës njihen nga udhëzimet ndërkombëtare të Teknologjive dhe Trajtimit të Avancuar për Diabetin (ATTD), Shoqatës Amerikane të Diabetit (ADA) dhe Shoqatës Evropiane për Studimin e Diabetit (EASD) si metrikë kyç për të mbështetur menaxhimin efektiv të diabetit.

Studimet e mëparshme kanë treguar se rritja e TiR dhe ulja e ndryshueshmërisë së glicemisë mund ta ulë rrezikun e komplikacioneve afatgjata te njerëzit që jetojnë me diabet, duke përfshirë sëmundjet e zemrës e të veshkave dhe problemet me shikimin.


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>