ligje

Il Download Center është një hapësirë……në të cilën vihen në dispozicion të lexuesve, gratis, materiale nga publikimet Elsevier. Një mundësi për t’u azhornuar nëpërmjet leximit të teksteve më të vlefshme në fushën e farmakologjisë dhe të artikujve më të rinj që i përkasin ushtrimit të profesionit.

Një shërbim eskluziv per te gjithë ata që janë regjistruar në Medikey

Logo Medikey
icona
Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey

 


Të dhënat e kërkuara prej jush janë të mbrojtura nga Min. Shën.Departamenti I vlerësimit Farmaceutik dhe Farmakovigjilenca n.800.I/15/1267 e 22 marsit 2000

Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey.

Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>