Focus

sht62019

Suksesi i parë në eliminimin e ADN-së së HIV-it, falë dy terapive të reja

Sipas një studimi të publikuar në "Nature Communications", një grup kërkuesish ka arritur për herë të parë eliminimin e ADN-së së HIV-it nga gjenomat e kafshëve, duke shënuar kështu një hap thelbësor drejt zhvillimit të një kure të mundshme për infeksionin te njeriu.

"Studimi ynë tregon se trajtimi për të suprimuar replikimin e HIV-it dhe terapia e modifikimit gjenik, nëse administrohen në mënyrë sekuenciale, mund ta eliminojnë HIV-in nga qelizat dhe nga organet e kafshëve të infektuara", shpjegojnë Kamel Khalili (Universiteti Temple) dhe Howard Gendelman (Qendra shëndetësore e Universitetit të Nebraskës), autorë kryesorë të studimit. Terapia aktuale antiretrovirale e përdorur për HIV-in, suprimon replikimin e virusit, por nuk e eliminon nga trupi. Në punët e mëparshme, grupi i Khalilit ka përdorur teknologjinë CRISPR-Cas9 për të zhvilluar një sistem të ri të modifikimit gjenik dhe të terapisë gjenike, që synon heqjen e ADN-së së HIV-it nga gjenomat që presin virusin dhe që është shfaqur efikase te kavjet dhe minjtë, duke larguar fragmente të mëdha të ADN-së së HIV-it nga qelizat e infektuara.

Megjithatë, editimi gjenetik nuk është në gjendje ta eliminojë plotësisht i vetëm HIV-in. Kërkuesit kanë provuar kështu të kombinojnë sistemin e tyre të modifikimit gjenik, me një strategji terapeutike të zhvilluar së fundi nga grupi i Gendelmanit, e njohur me emrin ART, me çlirim të ngadaltë dhe veprim për një periudhë më të gjatë (LASER), që synon ta mbajë replikimin e HIV-it në nivele të ulëta për periudha të gjata kohe, duke reduktuar frekuencën e administrimit të ART-it.

"Donim të shikonim nëse ART LASER mund të suprimonte replikimin e HIV-it për një kohë mjaftueshëm të gjatë, sa t'i jepte mundësi CRISPR-Cas9 t'i çlironte plotësisht qelizat nga ADN-ja virale", shpjegojnë autorët. Modelet e minjve të prekur nga HIV-i, janë trajtuar kështu me ART LASER dhe më tej me CRISPR-Cas9. Kështu, në fund të periudhës së trajtimit, analizat kanë zbuluar eliminimin e plotë të ADN-së së HIV-it te rreth një e treta e minjve të infektuar.
"Tani kemi një rrugëtim të qartë për të ecur përpara me eksperimentimet te primatët jo humanë dhe ndoshta, brenda vitit, do të mund të arrijmë të bëjmë studime klinike te njerëzit", përfundojnë ekspertët.


Nat Commun. 2019. doi: 10.1038/s41467-019-10366-y
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31266936


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>