Gjinekologji

kor142014

Countdown to 2015, The Lancet publikon programet e fokusuara mbi shëndetin e nënave dhe fëmijëve

U publikua më 30 qershor numri i rradhës i The Lancet i cili i dedikohej plotësisht “Countdown to 2015” i cili përmbledh rezultatet e 2014 mbi shëndetin e grave dhe fëmijëve, duke informuar lexuesit mbi gjendje e tanishme dhe vendimet që do të merren...

Logo Medikey
icona
Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey

 


Të dhënat e kërkuara prej jush janë të mbrojtura nga Min. Shën.Departamenti I vlerësimit Farmaceutik dhe Farmakovigjilenca n.800.I/15/1267 e 22 marsit 2000

Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey.

Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>