Gjinekologji

kor82019

Kërkuesit italianë zbulojnë 16 gjene të përfshira në gjenezën e kancerit ovarik

tags: ADN, tumor, ovare

Është pikërisht një grup gjenesh i pranishëm në dy zona të veçanta kromozomike (3q26.2 dhe 8q24.3) ai që favorizon, si pasojë e pasurimit jonormal të ADN-së, zhvillimin e tumorit sieroz në gradë të lartë të vezores primare dhe metastatike.
Këto janë përfundimet në të cilat ka dalë një studim i botuar në "International Journal of Cancer" dhe i kryer nga hulumtuesit e Institutit Kërkimor Farmakologjik "Mario Negri", në Milano. Nga analiza më e thellë e ADN-së, që është bërë e mundur falë teknologjive të reja sekuenciale, del se në këto dy zona kromozomike janë të pranishme 16 gjene që mund të luajnë një rol në shfaqjen e kancerit ovarik dhe që janë objektiva për terapitë e reja.

"Teknologjitë e reja të sekuencimit të ADN-së, të njohura si teknologjitë NGS (Next Generation Sequencing) dhe aplikimi i algoritmeve të sofistikuara të analizave të zhvilluara nga Grupi i Bioinformatikës në Institutin "Mario Negri", na kanë dhënë mundësi t'i studiojmë këto defekte gjenetike me një detaj të pazakontë, drejtpërdrejt në biopsinë e pacientëve", shpjegon Sergio Marchini, duke shtuar se grumbullimi i të dhënave është bërë i mundur falë mjeteve të fuqishme përllogaritëse të disponueshme në "Mario Negri" nga projekti Cloud4Care.

 "Këto studime janë një hap i parë i rëndësishëm drejt identifikimit të terapive më specifike për trajtimin e kancerit ovarik", thotë Maurizio D'Incalci. Studimi, i realizuar falë një granti nga Fondacioni "Alessandra Bono" Onlus, është bërë i mundur në saje të sinergjisë së grupeve të ndryshme kërkimore italiane, por mbi të gjitha, falë disponueshmërisë së mostrave biologjike të depozituara në biobankën Pandora.


Int J Cancer. 2019. doi: 10.1002/ijc.32288
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30892690


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>