Gjinekologji

kor82019

Kërkuesit italianë zbulojnë 16 gjene të përfshira në gjenezën e kancerit ovarik

Është pikërisht një grup gjenesh i pranishëm në dy zona të veçanta kromozomike (3q26.2 dhe 8q24.3) ai që favorizon, si pasojë e pasurimit jonormal të ADN-së, zhvillimin e tumorit sieroz në gradë të lartë të vezores primare dhe...

tags: ADN, tumor, ovare
Logo Medikey
icona
Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey

 


Të dhënat e kërkuara prej jush janë të mbrojtura nga Min. Shën.Departamenti I vlerësimit Farmaceutik dhe Farmakovigjilenca n.800.I/15/1267 e 22 marsit 2000

Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey.

Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>