Gjinekologji

mar262021

Elementet që ndërhyjnë në sistemin endokrin gjatë shtatzënisë, mund të rrezikojnë pjellorinë e fëmijëve meshkuj

Burrat që iu janë ekspozuar në mitër substancave që ndërhyjnë në sistemin endokrin (EDC) kanë dy herë më shumë gjasa për të patur vëllim të spermës dhe numër të përgjithshëm të spermatozoideve, më të vogël se vlerat e indikuara si referencë nga Organizata Botërore e Shëndetësisë. Kjo ka dalë nga një studim i botuar në "Human Reproduction". "Studimet mbi ekspozimin e nënave ndaj substancave që ndryshojnë sistemin endokrin gjatë shtatzënisë dhe efekti i kësaj në cilësinë e spermës së fëmijëve janë të pakta dhe askush nuk është përqendruar në ekspozimin profesional të nënave", shpjegon Ronan Garlantézec, IRSET, Qendra Spitalore Universitare Del Rennes (CHU) dhe Universiteti Rennes 1, autor kryesor i studimit. "Rezultatet tona sugjerojnë një lidhje midis ekspozimit të mundshëm profesional të grave në fazat e para të shtatzënisë ndaj EDC-ve, veçanërisht pesticideve, ftalateve dhe metaleve të rënda me një rënie në disa parametra të spermës", vazhdon ajo.

Studiuesit vlerësuan cilësinë e spermës së burrave zviceranë të moshës 18-22 vjeç në periudhën 2005-2017, në funksion të ekspozimeve të mundshme profesionale të nënave. Përveç mbledhjes së mostrave të spermës, ata ua nënshtruan pjesëmarrësit dhe prindërit e tyre një pyetësori që kërkonte informacion mbi punësimin e nënave. Në studim morën pjesë 1,737 njerëz. Analiza e të dhënave sugjeron një lidhje midis ekspozimit profesional të nënave gjatë shtatzënisë ndaj EDC-ve dhe vëllimit të ulët të spermës, si dhe numrit të përgjithshëm të ulët të spermatozoideve, veçanërisht në lidhje me ekspozimin ndaj pesticideve, ftalateve dhe metaleve të rënda. Ekspozimi profesional i nënave ndaj metaleve të rënda shoqërohej gjithashtu me përqendrim të ulët të spermatozoideve. Autorët theksojnë se studimi iu nënshtrohet disa kufizimeve, duke përfshirë një metodë indirekte për vlerësimin e ekspozimit në punë të nënave gjatë shtatzënisë dhe modelin transversal të studimit. Sidoqoftë, ata besojnë se vëzhgimet e tyre përforcojnë nevojën për t'i informuar gratë shtatzëna për elementet e mundshme që mund të rrezikojnë fertilitetin e foshnjës së tyre, megjithëse do të nevojiten studime të mëtejshme për të konfirmuar rolin e EDC-ve.

 

Human Reproduction 2021. Doi: 10.1093/humrep/deab034
https://doi.org/10.1093/humrep/deab034


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>