Mjekësi e përgjithshme

kor162019

Bypass-i gastrik dhe refluksi. Përqindja e suksesit mund të jetë mbivlerësuar

Bypass-i gastrik është në gjendje të lehtësojë simptomat e sëmundjes së refluksit gastroezofageal vetëm në rreth gjysmën e pacientëve me obezitet të rëndë, bazuar në rezultatet e një studimi kohorte të botuar në "Alimentary Pharmacology & Therapeutics".

"Ky rezultat shfaq një shkallë më të ulët suksesi sesa studimet e mëparshme dhe tregon se efekti i trajtimit mund të jetë mbivlerësuar", thotë Dag Holmberg nga Instituti Karolinska në Stokholm, Suedi, i cili drejtoi grupin e punës. Hulumtuesit kanë kryer një studim mbarëkombëtar në Suedi që përfshinte të gjithë të rriturit me refluks gastroezofageal paraoperativ, të cilët iu nënshtruan operacionit të bypass-it gastrik në periudhën 2006-2015, me një ndjekje të plotë deri në vitin 2016, për një total prej 2.454 pacientësh. Shumica e pjesëmarrësve (81.7%) ishin femra dhe mosha mesatare ishte 46.1 vjeç. Analiza e të dhënave tregoi se simptomat e refluksit vazhduan ose u rikthyen te 55.8% të pjesëmarrësve gjatë vitit të parë pas operacionit dhe te 48.8% gjatë vitit të dytë. Përhapja e refluksit mbeti e qëndrueshme për rreth gjysmën e pacientëve deri në 10 vjet pas ndërhyrjes dhe doza para operative e barnave anti refluks ishte parashikuesi më i fortë i refluksit post-operativ; në veçanti, një dozë e lartë kumulative para operative u shoqërua me një rritje 77% të rrezikut të refluksit post operativ në krahasim me dozat e ulëta, ndërkohë që një dozë e ndërmjetme ishte e lidhur me rreth gjysmën e këtij rreziku. Faktorë të tjerë të rrezikut përfshijnë gjininë femërore, moshën më të madhe se 50 vjeç, krahasuar me atë më të vogël se 40 vjeç dhe rezultate më të larta të komorbiditetit në Indeksin e Komorbiditetit Kirurgjik Charlson.

"Mekanizmi që shpjegon rrezikun e rritur të refluksit post operativ te femrat është i pasigurt, por ky efekt mund të ketë pjesërisht shkak faktin se gratë mund të raportojnë një sëmundje refluksi jo eroziv më shpesh se burrat", theksojnë autorët. "Mjekët dhe pacientët duhet të jenë të vetëdijshëm për efektin e kufizuar të bypass-it gastrik mbi refluks te pacientët me obezitet të rëndë, veçanërisht ata me faktorë rreziku për refluks, domethënë, që marrin dozë të lartë të barnave anti-refluks para-operative, në moshë të avancuar, të gjinisë femërore dhe me komorbiditete", përfundojnë ekspertët.


Aliment Pharmacol Ther. 2019. doi: 10.1111/apt.15274
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31165515


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>