Mjekësi e përgjithshme

sht32019

Sëmundja Cushing me RM hipofizare. Qasje mjekësore apo kirurgjikale?

"Pse duhet t'i trajtojmë ende me neurorirurgji, pacientët me sëmundjen Cushing dhe rezonancë magnetike hipofizare normale ose jo përfundimtare?".
Ky është titulli i një artikulli të publikuar online në "Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism" dhe në të njëjtën kohë, pyetja klinike së cilës kanë dashur t'u përgjigjen Justine Cristante (Spitali Universitar CHU Grenoble-Alpes në Grenoble Francë) dhe kolegët.

"Te pacientët me Cushing dhe imazh tipik të adenomës në MRI, ekziston konsensusi për përdorimin e kirurgjisë trans-sfenoidale", kujtojnë autorët. "Sidoqoftë, kur MRI-ja është jo vendimtare ose normale, disa autorë aktualisht mbështesin trajtimin mjekësor. Hipoteza e nënkuptuar është se pajisjeve moderne të MRI-së duhet t'u "shpëtojnë" vetëm mikroadenomat shumë të vogla, shumë të vështira për t'u vizualizuar në operacion". Prandaj, qëllimi i këtij studimi është: të analizohet evolucioni i performancës së MRI-së me kalimin e kohës dhe rezultatet e operacionit te pacientët me Cushing, si dhe një imazh tipik të adenomës, në krahasim me një MRI jo vendimtare ose normale.

Studiuesit kryen një studim retrospektiv monocentrik me 195 pacientë me Cushing, të trajtuar me kirurgji trans-sfenoidale në periudhën 1992-2018, duke përdorur deri në vitin 2011 një qasje mikroskopike trans-labiale dhe më tej, qasje endoskopike trans-nazale.
Te pacientët me MRI jo anuluese ose normale, është kryer kateterizimi dypalësh i sinus petrosi inferior (BIPSS). Kështu, u përcaktuan katër grupe të MRI-së: mikroadenoma (89 vetë), makroadenoma (18 vetë), MRI jo vendimtare (44 vetë), ose MRI normale (44 vetë).
"Kuota e MRI-së jo vendimtare/normale është ulur me kalimin e kohës, nga 60% (21/35) në periudhën 1992-1996, në 27% (14/51) në 2012-2018 (p = 0.037). Në 4 grupet e MRI-së, norma e vizualizimit operativ të adenomës nga ana e neurokirurgut ishte vetëm pak më e ulët kur MRI-ja ishte normale (95%; 100%; 86%; 79%; p = 0.012) dhe normat e remisionit pas operacionit, nuk ishin të ndryshme (85%; 94%; 73%; 75%; p = 0.11).

Si përfundim, Cristante dhe kolegët argumentojnë se "performancat diagnostikuese të MRI-së janë përmirësuar, por mbeten më të ulëta në sytë e një neurokirurgu ekspert, të ndihmuar më së miri nga endoskopia". Prandaj, autorët propozojnë që pacientët me Cushing dhe MRI jo vendimtare/normale, të vazhdojnë të dërgohen ende te një neurokirurg ekspert për kirurgjinë trans-sfenoidale dhe jo të mjekohen.


A.Z.

J Clin Endocrinol Metab, 2019 mag 14. doi: 10.1210 / jc.2019-00333. [Epub ahead of print]
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/31087046


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>