Mjekësi e përgjithshme

shk192021

Kirurgjia bariatrike. Efekte negative mbi shëndetin e kockës dhe mbi trajtimet e mundshme

Kirurgjia bariatrike, e përdorur si një strategji terapeutike në subjektet me obezitet të rëndë, shkakton një humbje të konsiderueshme të peshës dhe përmirëson parametrat endokrino-metabolikë, por ndikon negativisht në shëndetin e kockave. "Studimet e mundshme dhe metaanalizat kanë theksuar, në fakt, se në subjektet që i nënshtrohen operacionit bariatrik ka pasur një reduktim të ndjeshëm të dendësisë minerale të kockave (BMD), veçanërisht në kockën e legenit dhe në qafën e femurit", kujtojnë Isanna Murro dhe Giovanni De Pergola (Universiteti Aldo Moro dhe poliklinika e Barit), "ndërsa të dhënat për shtyllën kurrizore janë kontradiktore (Ko BJ, et al. Obes Surg 2016)".

Reduktimi i BMD-së, specifikojnë specialistët, konfirmohet nga një rritje e niveleve qarkulluese të shënuesve të qarkullimit kockor, si të rezorbimit (CTX - telopeptidi terminal C i kolagjenit tip I), ashtu dhe të formimit (osteocalcin dhe P1NP - propeptidi N-terminal i prokolagjenit të tipit 1) (Ivaska KK, et al. Bone 2017) dhe kjo, me kalimin e kohës, mund të rezultojë në osteoporozë dhe shtim të rrezikut për fraktura. "Aktualisht, vazhdojnë ata, llojet më të zakonshme të kirurgjisë bariatrike janë bypassi gastrik Roux en Y (RYGB) dhe gastrektomia në formë mënge (SG), kjo e fundit e përdorur më shpesh. Megjithëse SG-ja është ndërhyrja më pak malabsorbive krahasuar me RYGB-në dhe e devijimin bilio-pankreatik me ndërprerje duodenale, që 6 muaj pas SG-së ka një reduktim të BMD-së në femur dhe rritje të bioshenjuesve të qarkullimit të kockave" (Ivaska KK, et al. Bone 2017). Një metaanalizë e fundit, raporton Murro dhe De Pergola, ekzaminoi 5 studime, të cilat krahasuan vlerat absolute të BMD-së 12 dhe 24 muaj pas ndërhyrjes me SG dhe RYGB, duke theksuar mungesën e ndryshimeve të rëndësishme midis dy teknikave; megjithatë, ky rezultat mund të ndikohet nga numri i vogël i studimeve të ekzaminuara, mungesa e të dhënave afatgjata dhe deficiteve specifike teknologjike në matjen e BMD-së (Tian Z, et al. Obes Surg 2020).

"Rrëzimet dhe frakturat kanë si rezultat lëvizjen e reduktuar, e cila nga ana tjetër shton rrezikun e shtrimit në spital dhe vdekshmërinë", theksojnë ekspertët dhe "një përmbledhje ekzaminoi 5 studime vëzhguese dhe një studim me përzgjedhje rastësore, të kontrolluar (RCT), duke theksuar se rreziku i frakturave te njerëzit obezë që i nënshtrohen një operacioni bariatrik është > 29%, në krahasim me subjektet që nuk trajtohen kirurgjikisht dhe prek kryesisht kockat apendikulare, veçanërisht në gjymtyrët e sipërme", (Zhang Q, et al. Obes Rev 2018). Përveç kësaj, shtojnë Murro dhe De Pergola, një studim më i fundit vëzhgues krahasoi rrezikun për fraktura në 3,439 subjekte që i nënshtrohen një operacioni bariatrik në një qendër të vetme në periudhën 1985-2015 kundrejt një grupi kontrolli të përbërë nga subjekte obeze të patrajtuara kirurgjikisht (Fashandi AZ, et. al. Surg Endosc 2018).

"Studimi", raportohet, "tregoi se subjektet që i nënshtrohen operacionit bariatrik kanë shtim të konsiderueshëm të rrezikut për fraktura, veçanërisht në dy vitet pas operacionit, me një shtim progresiv të rrezikut në vitet në vijim dhe incidencë më të lartë pas RYGB-së; për më tepër, subjektet që i nënshtrohen një operacioni bariatrik paraqesin përkeqësim të hershëm të indit të kockave dhe rrezik më të madh për fraktura tipike të pleqërisë" (Fashandi AZ, et al. Surg Endosc 2018). Një nga mekanizmat që qëndron në themel të demineralizimit të kockave ka të ngjarë të jetë përthithja e reduktuar intestinale e sasive të duhura të kalciumit, vitaminës D dhe proteinave, vërejnë specialistët.
"Hipovitaminoza D përcakton fillimin e hiperparatiroidizmit dytësor, i cili nga ana tjetër është përgjegjës për ndryshimet në mikro-arkitekturën e indit të kockave". Një RCT, vërejnë ata, ka treguar se suplementet e kalciumit (1500 mg/ditë) dhe vitaminës D (800 IU/ditë plus 50,000 IU/javë) në periudhën pas operacionit, mund të kufizojnë pjesërisht humbjen kockore tek ata që janë në rrezik, veçanërisht pas RYGB-së (Carlin AM, et al. Surg Obes Relat Dis 2009). Gjithashtu, marrja e duhur e proteinave, e lidhur me aktivitet të rregullt fizik, mund ta mbrojë subjektin nga humbja e masës së dobët.

"Një studim i kryer për 2 vjet në 37 subjekte që i nënshtrohen RYGB-së", shtojnë Murro dhe De Pergola, "tregoi se si një shtesë e vitaminës D, kalciumit dhe proteinave, e shoqëruar me aktivitet fizik të vazhdueshëm, përmirësoi masën kockore, si në nivelin lumbar, ashtu edhe në atë femoral, duke ndikuar ndjeshëm në nivelet qarkulluese të PTH dhe CTX" (Muschitz C, et al. J Bone Min Res 2016). Si përfundim, vërejnë ekspertët, "megjithëse kirurgjia bariatrike aktualisht konsiderohet zgjidhja më e mirë terapeutike për trajtimin e sëmundjeve kronike, të tilla si obeziteti dhe diabeti melit i tipit 2, është gjithashtu e përshtatshme të merren parasysh efektet negative në gjendjen e shëndetit. Prandaj është e një rëndësie themelore të vlerësohet mineralizimi i kockave nga DXA në intervale të ndryshme kohore pas operacionit bariatrik. Për më tepër, plotësimi me kalcium dhe vitaminë D, i lidhur me marrjen e duhur të proteinave (> 60 g/ditë) dhe aktivitet fizik të vazhdueshëm, është i nevojshëm për të mbrojtur masën kockore e muskulare dhe për të ulur rrezikun e komplikacioneve me kalimin e kohës".


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>