Pediatri

tet82018

Ankthi te fëmijët. Terapia e sjelljes nëpërmjet internetit tregon rezultate të dyfishta

Rezultatet e një studimi të botuar në "Lancet Child & Adolescent Health" tregojnë se terapia njohëse e sjelljes, zhvilluar nëpërmjet internetit mund të jetë efikase në trajtimin e ankthit te fëmijët. Çrregullimet e ankthit pediatrik shoqërohen me aftësi të kufizuara dhe pasoja negative afatgjata, por vetëm një përqindje e vogël e fëmijëve që vuajnë prej tij kanë qasje në trajtimet e bazuara në prova.

"Terapia njohëse e sjelljes e ofruar përmes internetit rrit qasjen ndaj saj, por kërkon vlerësim të mëtejshëm rigoroz. Ne jemi kërkuar përpjekur të vlerësojmë efikasitetin dhe koston e ulët të kësaj terapie në trajtimin e çrregullimeve të ankthit, në një popullsi pediatrike", thotë Maral Jolstedt (Instituti Karolinska në Stokholm), autore kryesore e studimit. Hulumtuesit suedezë kanë përzgjedhur në mënyrë rastësore 130 fëmijë të moshës 8-12 vjeç, që vuanin nga çrregullimi i ankthit i moderuar/i rëndë, për të marrë pjesë për 12 javë në një terapi njohëse të sjelljes zhvilluar nëpërmjet internetit ose në një lojë online, një krahasues aktiv që synon përmirësimin e marrëdhënieve prind-fëmijë dhe rritjen e vetëbesimit të fëmijës, pa synuar drejtpërdrejt ankthin. Të dyja programet përmbanin përfshirje online me mbështetje të kufizuar klinike. Terapia njohëse-e sjelljes fokusohej në terapinë e ekspozimit, ndërsa programi i lojës iu kërkonte prindërve të kalonin 20 minuta në ditë gjatë disa ditëve në javë duke luajtur me fëmijën e tyre dhe duke e vlerësuar atë.

Kështu, grupi i menaxhuar me terapinë njohëse të sjelljes tregoi një përmirësim të ndjeshëm më të madh se grupi i lojës në peshën e ankthit të vlerësuar nga mjeku pas trajtimit.

Autorët vlerësojnë se tre pacientë duhet të trajtohen me terapi konjitive të sjelljes nëpërmjet internetit. Përveç kësaj, në bilanc, shpenzimet ishin më pak se rreth 500 euro me terapinë e sjelljes. "Këto rezultate tregojnë se si terapia njohëse e sjelljes përmes internetit është premtuese si një trajtim i linjës së parë në një qasje hap pas hapi ndaj çrregullimeve të ankthit pediatrik, veçanërisht për familjet që nuk kanë qasje të menjëhershme në shërbime të specializuara", shkruan në një koment studimor Marie Yap (Universiteti i Melburnit në Australi).

 

Lancet Child & Adolescent Health 2018. Doi: 10.1016/S2352-4642(18)30275-X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235246421830275X?via%3Dihub

Lancet Child & Adolescent Health 2018. Doi: 10.1016/S2352-4642(18)30292-X
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S235246421830292X?via%3Dihub


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>