Pediatri

sht292021

Diagnostikimi i infeksioneve urinare. Ja, karakteristikat klinike që duhen vlerësuar

Janë të pakta karakteristikat klinike të dobishme në diagnostikimin ose përjashtimin e një infeksioni të traktit urinar (UTI) pa kryer një analizë të urinës. Shenjat dhe simptomat e vlerësuara sipas rezultateve të parashikimit klinik DUTY ose UTIcalc mund të rrisin saktësinë për të përjashtuar urosepsisin, por ato i nënshtrohen gjithmonë vlefshmërisë nëpërmjet analizës së urinës, e cila nuk duhet të kufizohet te fëmijët me temperaturë të pashpjegueshme, por duhet aplikuar në mënyrë më të gjerë edhe në regjimin ambulatorial, falë disponueshmërisë së teknikave të duhura të marrjes së mostrave. Këto janë, në mënyrë të përmbledhur, përfundimet e një artikulli mbi një rishikim sistematik të botuar në Annals of Familiy Medicine dhe të nënshkruar nga studiuesit e Universitetit të Leuvenit, Belgjikë, me bashkëpunimin e Departamentit Nuffield të Shkencave Shëndetësore të Kujdesit Parësor në Universitetin e Oksfordit.

"Infeksionet e traktit urinar janë të zakonshme te fëmijët, veçanërisht te më të vegjlit, me një prevalencë nën 5 vjeç pothuajse 6%", thotë autorja kryesore Hanne Boon (Qendra Akademike për Praktikën e Përgjithshme të Universitetit të Leuvenit), duke kujtuar se diagnoza e hershme është thelbësore për të shmangur infeksionet më serioze, aq sa deri në 15% e fëmijëve do të kenë dëmtim të përhershëm renal pas UTI-t të parë febril. Sidoqoftë, këto infeksione shpesh nuk zbulohen, veçanërisht te foshnjat, për shkak të pamundësisë së tyre për të përshkruar simptomat dhe vështirësitë në marrjen e mostrave të urinës të pakontaminuara. Udhëzimet aktuale rekomandojnë marrjen e mostrës së urinës vetëm te fëmijët e vegjël me temperaturë të pashpjegueshme për më shumë se 24 orë, ose te më të mëdhenjtë, me simptoma urinare.
Bazuar në këto supozime, autorët rishikuan 10,764 studime dhe përzgjodhën 35 studime mbi saktësinë e një sërë karakteristikash klinike dhe algoritmesh parashikuese të shenjave dhe simptomave për UTI-të pediatrike, në mënyrë që të vlerësojnë gjasat e UTI-ve para marrjes së mostrës së urinës. Por rezultatet e marra flasin vetë: ka pak shenja dhe simptoma klinike të dobishme për diagnostikimin e një infeksioni urinar te fëmijët. "Me njohuritë që kemi, pediatrit nuk duhet të kufizojnë marrjen e mostrave në rastet e treguara nga udhëzimet, por të analizojnë urinën për të gjitha rastet e dyshuara klinikisht", përfundon Boon-I.


Annals of Familiy Medicine 2021. Doi: 10.1370/afm.2684
https://doi.org/10.1370/afm.2684 


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>