Pediatri

sht222023

Pesha e lindjes mund të ndikojë në performancën konjitive të fëmijëve

Pesha relative e fëmijëve në lindje, domethënë pesha në krahasim me moshën në lindje ndikon në performancën konjitive në moshën pesëvjeçare dhe se kur kufiri i pragut është nën 10% rreziku për probleme konjitive rritet, edhe pse kjo nuk mbështetet nga të dhënat e disponueshme, tregon një studim i publikuar në "JAMA Network Open".

"Gjetjet tona në përgjithësi tregojnë se pesha e lartë e lindjes është pozitive për IQ-në, por kjo është në raport me moshën gjestacionale. Fëmijët, pesha e lindjes e të cilëve është shumë e ulët në krahasim me ata që kanë lindur në të njëjtën moshë gjestacionale, duket se kanë më shumë mundësi të shfaqin probleme zhvillimore rreth moshës pesëvjeçare", thotë autori kryesor i studimit Robert Eves nga Universiteti i Bielefeldit.

Studimi kombinoi të dhëna nga e gjithë bota, bazuar në katër grupe të mëdha kohorte ndërkombëtare të fëmijëve dhe përfshiu më shumë se 30,000 fëmijë. Studiuesit u përpoqën të kuptonin nëse përdorimi i pragut të 10% të peshës së lindjes si një faktor rreziku potencial për problemet afatgjata të zhvillimit është i justifikuar, ose nëse ekziston një lidhje më graduale midis peshës relative të lindjes dhe zhvillimit konjitiv.  Ekspertët nuk gjetën prova për të justifikuar zgjedhjen e përqindjes së 10-të si prag. Në fakt, ata zbuluan se rritja e përqindjeve të peshës së lindjes shoqërohej me rritjen e rezultateve konjitive, nga përqindja e parë deri në të 69-ën. Nga ana tjetër, nga kjo pikë e tutje, nuk u gjetën dallime të rëndësishme njohëse midis fëmijëve në përqindjet e mëvonshme. Prandaj, rezultatet sugjerojnë se marrja në konsideratë e përqindjes së 10-të si prag thjeshton shumë lidhjen midis peshës relative së lindjes dhe performancës konjitive të mëvonshme.

"Udhëzimet aktuale të Institutit Kombëtar për Shëndetin dhe Kujdesin Ekselencës (NICE) tregojnë se do të ishte një ide e mirë që të sigurohet mbështetje më e madhe zhvillimore për të gjithë foshnjat e lindura para javës së 30-të. Kjo mbështetje mund të përmirësohet më tej duke marrë parasysh edhe peshën relative të lindjes", vazhdon Eves.

Autorët përfundojnë duke theksuar se pesha relative e lindjes dhe mosha gjestacionale mund të ndikojnë në rritjen, por janë vetëm dy nga shumë faktorë të tjerë të mundshëm, duke përfshirë marrëdhënien prind-fëmijë, që ndihmojnë në formimin e zhvillimit të fëmijës.


JAMA Network Open 2023. Doi: 10.1001/jamanetworkopen.2023.31815
http://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2023.31


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>