Diabetologji

shk262019

Një RNA qarkulluese mund të shndërrohet në bioshënjues për të zbuluar paradiabetin

Molekula Hsa_circ_0054633, një RNA qarkulluese, ka shfaqur aftësi të mirë diagnostikuese në zbulimin e situatave të paradiabetit dhe të diabetit melit të tipit 2. “Qëllimi i studimit tonë ishte vlerësimi i shprehjes karakteristike të...

tags: Diabet
Logo Medikey
icona
Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey

 


Të dhënat e kërkuara prej jush janë të mbrojtura nga Min. Shën.Departamenti I vlerësimit Farmaceutik dhe Farmakovigjilenca n.800.I/15/1267 e 22 marsit 2000

Për të patur akses është e nevojshme regjistrimi në Medikey.

Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>