Focus

maj222023

Një hormon tregon se kush e metabolizon më mirë një dietë hiperkalorike

Rritja e përqendrimit të GLP-1 pas mbiushqyerjes me karbohidrate shoqërohet me rritjen e oksidimit të tyre, duke sugjeruar që GLP-1 mund të përfshihet në fleksibilitetin metabolik të shkaktuar nga dieta ndaj mbiushqyerjes me karbohidrate. Me fjalë të tjera, GLP1 është hormoni sentinel që tregon nëse një individ ka një metabolizëm "kursyes" ose "shpenzues", d.m.th. nëse ai është i prirur të djegë më shumë ose më pak karbohidrate.

Në këtë përfundim ka arritur një studim i botuar në "Obesity" dhe i koordinuar nga Paolo Piaggi nga Universiteti i Pizës në bashkëpunim me Institutin Kombëtar të Shëndetit në SHBA (NIH). Autorët hetuan rolin modulues të GLP-1 duke përcaktuar për herë të parë ndryshimet në përqendrimin e gjakut në përgjigje të një diete hiperkalorike dhe të pasur me karbohidrate. Në fakt, reagimi ndaj konsumimit të lartë të karbohidrateve nuk është i njëjtë për të gjithë individët, ka nga ata që e disponojnë më mirë dhe nga që e disponojnë më pak mirë në varësi të profilit të tyre metabolik, por ajo që studiuesit besojnë është fleksibiliteti metabolik i shkaktuar nga dieta, falë ndryshimeve ndër-individuale në përqendrimet e hormoneve intestinale. Për të kuptuar cili metabolizëm harxhon pak apo shumë karbohidrate, ekziston një shënjues: hormoni GLP-1.

"Studimi ynë përfshiu 69 njerëz të cilët, pasi morën rreth 4,000 kilokalori gjatë 24 orëve, dyfishin e një diete normale kalorike, u monitoruan në një dhomë metabolike për të matur shpenzimin e energjisë dhe reagimin termogjenik ndaj dietës", shpjegojnë autorët.

Dhe, rezultatet treguan se për të njëjtën sasi karbohidratesh të konsumuara, kaloritë e djegura nga oksidimi i tyre mund të ndryshojnë deri në 500 kcal/ditë në varësi të metabolizmit të secilit individ.

"Individët që oksidojnë më shumë karbohidrate në përgjigje të një diete hiperkalorike me përmbajtje të lartë karbohidratesh janë gjithashtu ata te të cilët përqendrimi i GLP-1 në gjak rritet më shumë", shpjegon Piaggi.

"Identifikimi i GLP-1 si një bioshënjues i profilit metabolik na afron gjithnjë e më shumë me mjekësinë e personalizuar dhe precize në fushën e kërkimit të obezitetit, e cila në të ardhmen do të jetë në gjendje të lehtësojë përcaktimin e profileve metabolike, që do të bëhet me një analizë të thjeshtë gjaku në vend të një dhome metabolike" përfundojnë autorët.

 

Obesity 2023. Doi: 10.1002/oby.23584
http://doi.org/10.1002/oby.23584


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>