Gjinekologji

tet82019

Transfuzionet pas lindjes. Ja, faktorët e riskut për hemorragji

Sipas një studimi të publikuar në "BJOG", ka një tendencë në rritje për të bërë transfuzione masive pas lindjes, në veçanti te gratë me placentim anormal. "Hemorragjia obstetrike masive, që kërkon trajtim me transfuzion masiv, është një situatë që vë në rrezik jetën. Ne kemi dashur të vlerësojmë incidencën, tendencat në kohë dhe faktorët e rrezikut për transfuzione masive të gjakut te pacientët obstetrikë", konfirmon Lars Thurn (Spitali Universitar, Lund, Suedi), autori kryesor i studimit.

Studiuesit analizuan të dhëna nga të gjitha gratë që lindën në Stokholm dhe që morën transfuzione gjaku pas lindjes nga viti 1990, deri në vitin 2011, duke kryqëzuar të dhënat për shtatzënitë dhe lindjet nga regjistri kombëtar suedez i lindjeve, me një bazë të dhënash mbi transfuzionin.
Transfuzioni masiv i gjakut pas lindjes u përcaktua si transfuzion i të paktën 10 njësive të qelizave të kuqe të gjakut që nga momenti i lindjes e deri në ditën tjetër. Grupi përfshinte gjithsej 517.874 pjesë. Te 277 gra u praktikua transfuzion masiv, me një incidencë prej 5.3 për 10,000 pjesë, e cila u rrit me 30% midis gjysmës së parë dhe të dytë të periudhës së studimit. Analiza e të dhënave tregoi se faktorët kryesorë të rrezikut për kryerjen e këtij transfuzioni para lindjes ishin placentimi anormal, preklampsia, shkëputja e placentës dhe lindja e mëparshme me operacion cezarian. Faktorët e rrezikut në kohën e lindjes, megjithatë, ishin ruptura uterine, atonia uterine dhe lindja cezariane.

"Jemi përballur me një tendencë në rritje në praktikën e transfuzionit masiv pas lindjes. Rreziku ka rezultuar më shumë se 41 herë më i lartë te gratë me komplikacione të lidhura me placentën dhe më shumë se katër herë te gratë me cezarian të mëparshëm. Një ndërgjegjësim më i madh në periudhën prenatale për këto gra në rrezik mund të përmirësojë menaxhimin e tyre gjatë lindjes dhe normën e transfuzioneve masive", përfundojnë autorët.


BJOG 2019. Doi: 10.1111/1471-0528.15952
https://doi.org/10.1111/1471-0528.15952


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>