Kardiologji

gus22023

Hipertensioni ortostatik, rëndësia klinike dhe roli prognostik

Një studim i publikuar në "Hypertension" ka analizuar rolin prognostik dhe rëndësinë klinike të hipertensionit ortostatik (OHT), të cilat për shkak të të dhënave të pakta dhe shpesh jokonsistente kanë mbetur të papërcaktuara.

"Hipertensioni ortostatik është më pak i njohur se hipotensioni ortostatik dhe duke qenë se presioni i gjakut matet zakonisht në një pozicion ulur, mund të ndodhë që mos kuptohet gjatë ekzaminimit", thotë autori kryesor i studimit Paolo Palatino nga Universiteti i Padovës, duke theksuar se mungesa e një konsensusi të përbashkët për përcaktimin e problemit e bën të vështirë vlerësimin e prevalencës reale të tij. Për më tepër, edhe pse hipertensioni ortostatik mund të mos jetë një gjendje beninje, implikimet e diagnostikimit në drejtim të shtresimit të rrezikut dhe menaxhimit klinik janë ende të paqarta.

Vitet e fundit, janë grumbulluar të dhëna të cilat kanë treguar se OHT-ja lidhet me një rrezik të lartë për hipertension të qëndrueshëm, por gjithashtu edhe me një gjasë të shtuar për dëmtim të organeve të ndërmjetësuara nga hipertensioni dhe sëmundjet kardiovaskulare. Kjo situatë mund të përfaqësojë një element parashikues në një moshë të re për kalimin në hipertension të qëndrueshëm në jetën e mëvonshme (dhe për rrjedhojë në sëmundshmërinë dhe vdekshmërinë për shkak të CV), por të dhënat e disponueshme nuk janë të qëndrueshme dhe rreziku mund të ndryshojë në popullata të ndryshme. Kohët e fundit, Shoqëria Autonome Amerikane dhe Shoqata Japoneze e Hipertensionit e kanë përcaktuar OHT-në si një rritje të presionit sistolik ortostatik ≥20 mm Hg i cili shoqërohet me një presion sistolik prej të paktën 140 mm Hg në këmbë, edhe pse mekanizmat patogjenë që çojnë drejt OHT-së janë ende të diskutueshëm dhe mund të ndryshojnë sipas moshës.

"Aktivizimi i tepërt neurohumoral duket të jetë përcaktuesi kryesor i hipertensionit ortostatik te të rriturit në moshë më të re, ndërsa ngurtësia vaskulare luan një rol më të rëndësishëm te individët e moshuar", shkruan Palatino, duke arritur në përfundimin se kushtet që lidhen me rritjen e aktivitetit të disrregullimit simpatik dhe/ose barorefleks, si diabeti, hipertensioni esencial dhe plakja shpesh shoqërohen me hipertensionin ortostatik.

 

Hypertension 2023. Doi: 10.1161/IPERTENSIONEHA.123.21537
http://doi.org/10.1161/IPERTENSIONEHA.123.21537


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>