Pediatri

dhj62023

Pneumonitë pediatrike. SIP: jo alarmim, jo panik dhe përdorim i duhur i antibiotikëve

Si përgjigje ndaj shqetësimeve në rritje, Shoqata Italiane e Pediatrisë, e konsideron thelbësore shpërndarjen e informacioneve thelbësore mbi epidemiologjinë aktuale të infeksioneve respiratore në Itali.

Në përgjigje të shqetësimeve në rritje mbi përhapjen e pneumonive, Tryeza Teknike e Sëmundjeve Infektive dhe Vaksinimeve të Shoqatës Italiane të Pediatrisë (SIP) e konsideron thelbësore shpërndarjen e informacioneve bazë mbi epidemiologjinë aktuale të infeksioneve respiratore në Itali dhe përdorimin e përgjegjshëm të antibiotikëve.

Vala e pneumonive në moshën pediatrike në Kinë e më pas në Vietnam dhe Francë po ngre alarmin. Në këto momente, në popullsinë 0-18 vjeç po konstatohet një rritje e infeksioneve respiratore nga viruset e gripit dhe një qarkullim i njëkohshëm i virusit RSV dhe SARS-CoV-2. Në një sërë rastesh, këto infeksione virale mund t'u mbivendosen infeksioneve bakteriale, sidomos nga Streptococcus pneumoniae, një bakter për të cilin antibiotiku i zgjedhjes së parë është amoksicilina dhe se rreth 25% e rasteve në Itali janë rezistente ndaj makrolideve. Nuk është konstatuar asnjë rritje e infeksioneve respiratore nga bakteri Mycoplasma pneumoniae, që prek kryesisht fëmijët mbi 5 vjeç dhe për të cilin, antibiotikët e zgjedhur janë makrolidet.

Tryeza Teknike e Sëmundjeve Infektive dhe Vaksinimeve të Shoqatës Italiane të Pediatrisë (SIP) thekson se antibiotikët nuk përdoren për të luftuar infeksionet virale, por kur përdoren në mënyrën e duhur, janë një mjet i vyer në luftën kundër infeksioneve bakteriale.

Në përgjigje të shqetësimeve aktuale, Shoqata thekson çështjet e mëposhtme:
Antibiotikët nuk janë efektivë kundër viruseve, duke përfshirë ato të gripit, RSV dhe SARS-CoV-2;
Përdorimi i antibiotikëve te fëmijët pa mbikëqyrjen e një pediatri mund të rëndojë problemin e rezistencës nga antibiotikët te moshat pediatrike;
Përdorimi jo i duhur dhe i pakontrolluar i makrolideve mund të rrisë rezistencën bakteriale, duke komprometuar efikasitetin e këtyre medikamenteve kur janë vërtet të nevojshme.

Nuk është mirë të ndikohesh nga frika ose nga informacionet e paidentifikuara. Situata shëndetësore ka dëshmuar një rritje të infeksioneve respiratore në rastet me Mycoplasma pneumoniae që nga muaji maj, ndërsa që nga tetori janë rritur infeksionet respiratore të shkaktuara nga viruset e gripit dhe RSV. Kjo kërkon verifikime në nivel ndërkombëtar, qoftë përmes mbikëqyrjes së patogjeneve virale dhe bakteriale në qarkullim, qoftë edhe duke analizuar mbulimet me vaksina (në Kinë, për shembull, nuk rezulton të jenë zbatuar vaksinimi pneumologjik me preparate të konjuguara) pa arritur në konkluzione të nxituara.

Ndërkaq, pediatrët inkurajohen fuqimisht t'i bazojnë vendimet e tyre mbi përdorimin e antibiotikëve në udhëzime dhe protokolle dhe prindërit të jenë të vetëdijshëm mbi rëndësinë e përdorimit si duhet të antibiotikëve me qëllim ruajtjen e efikasitetit të tyre me kalimin e kohës. Mbetet thelbësor vaksinimi kundër patogjeneve respiratore, larja e duarve, përdorimi i maskave në vendet e mbushura me njerëz, ajrimi i ambienteve të mbyllura dhe qëndrimi në shtëpi për një kohë të caktuar në rast simptomash respiratore.
Për të mbështetur punën e pediatërve, do të ishte mirë të bëhej një mbikëqyrje e gjerë e patogjeneve të ndryshme nga viruset e gripit dhe e RSV-së te fëmijët me pneumoni, duke përfshirë edhe baktere si Mycoplasma pneumoniae dhe Streptococcus pneumoniae.

Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>