Gjinekologji

shk32021

Lindja e parakohshme nga trajtimi i tepërt me levotiroksinë në shtatzëni. Është i rëndësishëm monitorimi i TSH-së

Para shtatzënisë, gratë me hipotiroidizëm shpesh kërkojnë një shtim të dozës së levotiroksinës, për të ruajtur një gjendje eutiroide gjatë shtatzënisë. Një studim i fundit i kryer nga një grup studiuesish të Universitetit Calgary (Kanada) dhe botuar në "Thyroid" synonte të hetonte: 1) frekuencën dhe periudhën gjestacionale të dozimit të TSH-së dhe të rregullimit të dozës së levotiroksinës, 2) shkallën e rritjes së levotiroksinës bazuar në etiologjinë themelore të hipotiroidizmit; 3) marrëdhënien midis mbitrajtimit dhe nëntrajtimit gjatë shtatzënisë me rezultate të pafavorshme të shtatzënisë mes grave tashmë në terapi zëvendësuese të hormoneve tiroide para shtatzënisë.

Autorët kryen një studim kohorte retrospektiv mbi shtatzënitë e grave në terapi zëvendësuese të tiroides para shtatzënisë në Alberta, Kanada. Në studim janë përfshirë gratë që po e përdornin terapinë e zëvendësimit të hormoneve tiroide në çdo kohë gjatë dy viteve para shtatzënisë dhe që lindën midis tetorit 2014 dhe shtatorit 2017. Janë lidhur regjistrat e lindjeve dhe të dhënat administrative të laboratorit dhe farmacisë. Synimet përfshinin karakteristikat e dozimit të TSH-së, dozën e levotiroksinës dhe rezultatet e shtatzënisë. Janë përllogaritur frekuenca dhe periudha gjestacionale e testeve TSH dhe rregullimeve të levotiroksinës. Regresioni logjistik i shumëfishtë u përdor për të verifikuar nëse shtatzënitë me TSH <0.10 mIU / L (trajtim i tepërt) ose TSH> 10.00 mIU/L (nëntrajtim) ishin të lidhura me rezultate negative të shtatzënisë dhe  neonatale, krahasuar me shtatzënitë e kontrollit (TSH 0.10-4.00 mIU / L). Nga 10,680 lindje, 8,774 (82,2%) u testuan për TSH të paktën një herë gjatë shtatzënisë, në një moshë mesatare gjestacionale prej 6 javësh. Një rregullim i dozës së levotiroksinës u bë për 4,321 (43,7%) subjekte gjatë shtatzënisë. Një vlerë TSH<0,10 mIU/L në shtatzëni rriti shanset e lindjes së parakohshme, krahasuar me shtatzënitë e kontrollit. Një TSH>10,00 mIU/L gjatë shtatzënisë nuk ishte e lidhur me ndonjë rezultat negativ të shtatzënisë ose neonatal, në analizën me shumë ndryshore.

"Megjithëse shumica e grave në terapi zëvendësuese tiroide para konceptimit kryen një matje të TSH-së në një moment gjatë shtatzënisë së tyre, është shqetësuese që në 17.8% të rasteve kjo nuk ndodhi", shkruajnë autorët. "Mjekimi i tepërt me levotiroksinë në shtatzëni është lidhur me lindje të parakohshme. Këto rezultate sugjerojnë që mjekët duhet të jenë të kujdesshëm për të shmangur trajtimin e tepërt me levotiroksinë në shtatzëni."


Arturo Zenorini

Thyroid. 2020 Oct 27. [Epub ahead of print] Doi: 10.1089/thy.2020.0609.
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/33108964/


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>