Gjinekologji

gus312023

Antiepileptikët në shtatzëni nuk ndikojnë në zhvillimin neurologjik të fëmijëve

Fëmijët e lindur nga nëna të cilat kanë marrë barna antiepileptike gjatë shtatzënisë nuk kanë rezultate më të këqija neurozhvillimore sesa fëmijët e lindur nga nëna që nuk kanë marrë këto barna, sipas një studimi të botuar në "Lancet Neurology".

"Ne akoma nuk jemi në gjendje të themi se marrja e medikamenteve të tillë si lamotrigina dhe levetiracetami nuk do ta vendosë fëmijën e tyre në rrezik më të madh për autizëm ose paaftësi në të mësuar, pasi kjo ka një ndikim të madh për gratë epileptike që janë duke planifikuar një shtatzëni", thotë Page Pennell nga Universiteti i Pittsburgut në SHBA, autore kryesore e studimit.

Studiuesit rekrutuan gra epileptike të trajtuara me lamotrigine dhe levetiracetam në 20 qendra mjekësore në të gjithë Shtetet e Bashkuara dhe i ndoqën ato dhe foshnjat e tyre gjatë shtatzënisë dhe për disa vite pas lindjes. Hulumtimet e mëparshme kishin nxjerrë në pah nevojën për të monitoruar me kujdes dozën e barnave antiepileptike dhe rregullimin e tyre për të mbajtur nën kontroll krizat pa rrezikuar shëndetin e fetusit. Edhe pse, në vend të kësaj, studimi i ri u fokusua në të kuptuarit nëse ekspozimi ndaj këtyre barnave shkakton efekte afatgjata neurozhvillimore. Për të vlerësuar efektet e ekspozimit të fetusit ndaj këtyre medikamenteve, ekspertët testuan fjalorin dhe aftësitë e të kuptuarit verbal të fëmijëve në moshën tre vjeçare, si dhe aftësinë e tyre për të përshkruar imazhe të thjeshta. Fëmijët e grave me epilepsi ishin në gjendje të përshkruanin objekte dhe imazhe të thjeshta me gojë, si dhe fëmijët e grave pa epilepsi, dhe aftësia e tyre për të kuptuar gjuhën ishte gjithashtu e krahasueshme, duke theksuar se administrimi i lamotriginës dhe levetiracetamit gjatë shtatzënisë kishin një rrezik të ulët për të ndikuar negativisht në rezultatet e tyre konjitive.

Në një analizë dytësore, autorët zbuluan se levetiracetami në dozë të lartë në tremujorin e tretë të shtatzënisë mund të shkaktojë efekte negative në zhvillimin neurologjik të foshnjës dhe ata rekomandojnë monitorim veçanërisht të kujdesshëm të niveleve në gjak të këtij medikamenti dhe strategji të mirëmenduara dozimi. Studiuesit theksojnë se nevojiten më shumë kërkime për të përcaktuar nëse këto gjetje janë të vërteta për barnat e tjera antiepileptike më pak të zakonshme.

 

Lancet Neurology 2023. Doi: 10.1016/S1474-4422(23)00199-0
https://doi.org/10.1016/S1474-4422(23)00199-0


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>