Mjekësi e përgjithshme

sht272023

Psoriaza e rëndë. Disa pacientë rrezikojnë probleme kardiake

Gati një e treta e pacientëve të prekur nga psoriaza e rëndë kanë treguar prova të disfunksionit mikrovaskular koronar asimptomatik (CMD), sipas një studimi të botuar në "Journal of Investigative Dermatology".

"Rezultatet tona janë në përputhje me pikëpamjen e inflamacionit sistemik si një faktor kyç për aterosklerozën, dhe sugjerojnë që mikroqarkullimi koronar mund të përfaqësojë një vend ekstrakutan të përfshirë drejtpërdrejt në dëmtimin e ndërmjetësuar nga imuniteti, karakteristikë e psoriazës", shpjegojnë autorët, të udhëhequr nga Stefano Piaserico (Universiteti i Padovës).

Studiuesit regjistruan 503 pacientë me psoriazë, 448 prej të cilëve, me informacion të plotë mbi rezervën e fluksit koronar (CFR) dhe statusin e psoriazës u përfshinë në analizën e të dhënave. Ekspertët vunë re se 141 nga 448 pacientë kishin një CMD të përcaktuar si CFR ≤ 2.5. Midis tyre, 12.9% kishin një CFR≤2 dhe 5.1% kishin një CFR≤1.5. Pacientët me CMD në regjistrim ishin më të moshuar, kishin indeks më të lartë të masës trupore dhe kishin një prevalencë më të lartë të hipertensionit dhe artritit psoriatik. CFR-ja e ulët ishte e lidhur ndjeshëm me rezultate më të larta të Indeksit të Ashpërsisë së Zonës Psoriatike (PASI) dhe kohë më të gjatë që nga diagnostikimi i psoriazës. Grupi kishte një CFR mesatare prej 3.02 për pacientët me PASI<10, i cili u ul me rritjen e rezultateve PASI. Një analizë me shumë variabla tregoi lidhje të rëndësishme midis CFR-së më të ulët dhe PASI-it më të lartë, kohëzgjatje më të gjatë të psoriazës, artritit psoriatik dhe hipertensionit. Faktorë të tjerë konvencionalë të rrezikut kardiovaskular nuk ishin të lidhur ndjeshëm me CFR-në.

"CFR-ja mund të përfaqësojë një mjet të besueshëm, joinvaziv dhe lehtësisht të riprodhueshëm për të identifikuar mosfunksionimin e hershëm kardiovaskular dhe trajtimi i hershëm dhe efektiv i psoriazës mund të parandalojë rrezikun për infarkt të miokardit dhe insuficiencë kardiake në të ardhmen", përfundojnë autorët.

 

Journal of Investigative Dermatology2023. Doi: 10.1016/j.jid.2023.02.037
http://doi.org/10.1016/j.jid.2023.02.037


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>