Pediatri

sht232022

Shtimi i peshës te foshnjat dhe pesha e prindërve ndikojnë në zhvillimin e fëmijëve

Sipas një studimi të botuar në PLOS One, disa faktorë rreziku që lidhen me prindërit ose muajt e parë të jetës së fëmijëve, duke përfshirë shtimin e shpejtë të peshës, lidhen me një rritje të raportit mes perimetrit të belit dhe gjatësisë dhe të qenit mbipeshë ose obezë në moshën pesëvjeçare.

"Pasojat negative shëndetësore të obezitetit janë të lidhura ngushtë me obezitetin abdominal. Ne kemi shumë të dhëna për faktorët e rrezikut për mbipeshën dhe obezitetin, por kemi mungesë informacioni për faktorët e rrezikut për obezitetin abdominal, veçanërisht në moshën parashkollore", thotë autorja kryesore e studimit Annelle Lindholm nga Universiteti i Halmstadit në Suedi.

Për të hetuar mbi këtë temë, studiuesit analizuan faktorët e rrezikut të fëmijërisë së hershme që lidhen me një rritje të raportit mes perimetrit të belit dhe gjatësisë (WHtR) në moshën pesë vjeçare dhe, për më tepër, hetuan nëse këta faktorë rreziku ishin gjithashtu të lidhur me mbipeshën ose obezitetin. 

Në studim morën pjesë 1,540 fëmijë, të identifikuar midis atyre të regjistruar në një studim të grupit të lindjes gjatësore të bazuar në popullatë, që përfshinte 2,666 fëmijë suedezë. Pjesëmarrësit u renditën bazuar në rezultatet e devijimit standard WHtR (SDS) në moshën pesë vjeçare, sipas vlerave të referencës suedeze, dhe bazuar në rezultatet e devijimit standard të indeksit të masës trupore (BMISDS) për mbipeshë/obezitet ose peshë normale/nënpeshë sipas kritereve të Task Forcës Ndërkombëtare të Obezitetit. 

Ekspertët studiuan lidhjen midis faktorëve që lidhen me fëmijën, statusin socio-ekonomik, shëndetin e prindërve dhe mënyrën e të ushqyerit gjatë dy viteve të para dhe një WHtRSDS më të madhe ose të barabartë me 1 ose një BMI (SDS) që tregon mbipeshë/obezitet në moshën pesë vjeçare.

Në moshën pesë vjeçare, 15% e fëmijëve kishin një WHtR (SDS) më të madhe se 1, dhe 11% ishin obezë ose mbipeshë. Në analizat me shumë variabla, shtimi i shpejtë i peshës (RWG) gjatë periudhës 0-6 muaj, indeksi i masës trupore të nënës para shtatzënisë dhe indeksi i masës trupore të babait u shoqëruan me një WHtR (SDS) më të madhe se 1. Shtimi i shpejtë në peshë gjatë 0-6 muaj dhe 6-12 muaj, dhe BMI-ja e nënës para shtatzënisë u shoqëruan me mbipeshë ose obezitet. "Ndërhyrjet parandaluese duhet të synojnë kontrollin e shtimit të hershëm të peshës, mbipeshës dhe obezitetit të prindërve", përfundojnë autorët.

 

PLOS One 2022. Doi: 10.1371/journal.pone.0273442
http://doi.org/10.1371/journal.pone.0273442


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>