Focus

dhj292020

Infeksioni nga Sars-CoV-2. Ndryshimet në rëndesën e tij, të lidhura me njohjen imunitare individuale

Sipas një studimi të publikuar në "Cell Systems" 215, njohja imunitare e Sars-CoV-2 ndryshon shumë nga njëri te tjetri dhe kjo mund të shpjegojë se pse përgjigjja ndaj infeksionit është kaq e ndryshme, duke kaluar nga forma asimptomatike, në forma që kërkojnë shtrim në terapi intensive.

"Duke pasur parasysh përhapjen e shpejtë të coronavirusit të ri, është çështje thelbësore të kuptojmë pse ekziston një ndjeshmëri individuale ndaj virusit në popullatë. Studimet epidemiologjike tregojnë se vetëm një pjesë e individëve të infektuar shfaqin simptoma të rënda respiratore për shkak të Sars-CoV-2 dhe, në dritën e këtyre rezultateve, do të ishte jashtëzakonisht e rëndësishme të identifikohen më parë, nëpërmjet testeve të mundshme, individët që mund të jenë të ndjeshëm, për t'i mbrojtur ata me strategjitë e parandalimit", shpjegojnë Caterina La Porta dhe Stefano Zapperi (Qendra për Kompleksitet dhe Biosisteme në Universitetin e Milanos), autorë të studimit.

Kërkuesit kanë propozuar një metodë për identifikimin e varësisë së përgjigjes imunitare individuale në Sars-CoV-2 nga alelet polimorfike të klasës HLA I. Vendimi për t'u përqendruar në këtë klasë të molekulave kryesore komplekse të histokompatibilitetit u diktua nga fakti që këto molekula shprehen nga të gjitha qelizat e bërthamës, duke përfshirë qelizat që paraqesin antigjenin. Studiuesit kryen vlerësimet e tyre duke përdorur rrjete nervore artificiale për të vlerësuar agresivitetin e Covid-19 bazuar në përputhshmërinë midis polimorfizmit specifik HLA I dhe peptideve Sars-CoV-2. Ekspertët më pas identifikuan dy grupe haplotipesh të pranishme në popullata specifike njerëzore, nga të cilët, njëri tregon një lidhje të dobët me peptidet Sars-CoV-2 dhe tjetri, një lidhje të fortë dhe prirje për aktivizimin e qelizave T.

"Punimi ynë ofron një mbështetje të dobishme për identifikimin e ndjeshmërisë individuale ndaj Covid-19 dhe ilustron një mekanizëm që qëndron në themel të ndryshimeve të përgjigjes imune ndaj Sars-CoV-2", përfundojnë autorët.


Cell Systems 2020. Doi: 10.1016/j.cels.2020.08.011
https://doi.org/10.1016/j.cels.2020.08.011


Download Center

Principi e Pratica Clinica
Artikuj të shkëputur
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Urdhëra dhe Udhëzime
shkoni në download >>
separa
Principi e Pratica Clinica
Projektligje dhe Ligje
shkoni në download >>